9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.     +36 (96) 618-118, +36 (20) 296-8680     mobilis##kukac##mobilis-gyor.hu

Kereső

Nyelv

Kiskosár

Kosár tartalma 0 termék
Összesen 0 Ft
Bezár
A termék sikeresen a kosárba került!
Gyengénlátó Változat

Így tanítunk mi


Digitális kalandok kilencedikesekkel: digitális élmények és tanulás a Mobilisben

A tavalyi tanév során a Mobilis izgalmas digitális kalandok helyszíne volt: a győri Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulói (összesen 5 kilencedikes osztály) számára tartottunk heti rendszerességgel tömbösített digitális kultúra tanórákat az Élményközpontban.

Emlékszem, hogy az első találkozásnál némi hezitálással indultunk, de hamar megtaláltuk a közös hangot a diákokkal, és gyorsan kiderült az is, hogy a friss elmék milyen gyorsan és lelkesen fordulnak minden újdonság felé. Kiderült, hogy az új technológiák és digitális eszközök világában való eligazodás nem csak kihívásokat, hanem óriási lehetőségeket is rejt.
Ahogy az órák haladtak, közösen gondoltuk újra a digitális világ alapismereteit, megosztottuk velük a kreatív kódolás és design trükkjeit, miközben ők maguk is fantasztikus projekteken dolgoztak. Az animációk, interaktív történetek és digitális művészeti alkotások, amelyeket létrehoztak, lenyűgözőek voltak, alkotásuk során megtapasztalhatták a technológia és kreativitás összefonódásának erejét.

Miközben egyre mélyebbre ástunk a digitális világ lehetőségei között, kiderült, hogy a diákok nem csak új technikai ismereteket sajátítottak el, hanem az együttműködés, a problémamegoldás és a kreatív gondolkodás képességei is erősödtek bennük. Azok a pillanatok, amikor egy-egy projekten közösen dolgoztak, megosztották ötleteiket és összefogtak a cél érdekében, azt mutatták, hogy az informatika valójában nemcsak egy, a gépnél magányosan ülő és gondolkodó elme előtt zajlik, hanem közösséget is építhet.

Az elmúlt év tapasztalatai megerősítették bennünk azt a gondolatot, hogy a fiatalok érdeklődése és lelkesedése a digitális világ iránt óriási. Az új technológiák lehetőségei és a kreatív kódolás rejtelmes világa olyan kapukat nyithat meg előttük, amelyeken keresztül saját elképzeléseiket és értékeiket valósíthatják meg. A tanári szerep pedig az, hogy segítsük és irányítsuk őket ebben a folyamatban, hogy a digitális tudatosság és kreativitás összhangban működhessen a fejlődés és a fenntarthatóság értékeivel.

A diákok láthatóan élvezték az együttműködést, és olyan digitális képességeket sajátítottak el, amelyek nem csak a virtuális világban, hanem a valódi életben is hasznosak lehetnek.

Az Élményközpont számára ez a kaland egyedülálló lehetőség volt a jövő generációjának iránymutatására és inspirálására. Bízunk benne, hogy a jövőben még több ilyen izgalmas kezdeményezést valósíthatunk meg, és segíthetünk a diákoknak abban, hogy magabiztosan és kreatívan járják be a digitális útvesztőket.

Digitális pedagógia

A Mobility Győr digitális élményközpont egyik feladata a közoktatás kiegészítése a digitális világ népszerűsítésével. A hozzánk érkező csoportokat két részre bontjuk, a csapat egyik fele többféle programozási feladatot hajthat végre, a másik fele még több, kisebb csoportra bontva – egyénileg próbálhatja ki a digitális eszközöket.
Innovatív módszerekkel betekintést nyújtunk a robotika világába. Élményalapú tanulás módszerével felkeltjük a diákok érdeklődését a digitális alkalmazások iránt. Érdekes programozási feladatokkal fejlődik algoritmikus gondolkodásuk, tartós figyelmük, fantáziájuk, problémamegoldó képességük, gondolkodásuk. Kreatív digitális játékok során növekszik az együttműködési- és alkotókészségük, robotkarok irányításával pedig a kézügyességük. Interaktív módszerekkel kódolnak, terveznek, irányítanak robotokat. Játékos feladatok megoldása során tanulnak. A feladatok végrehajtása során megtapasztalják az alkotás örömét és izgalmát, valami új létrehozásával sikerélményhez jutnak. Hozzájárulunk a kísérő pedagógusok szemléletformálásához, elköteleződésükhöz a digitális pedagógia iránt. Kislétszámú csoportos foglalkozás során mindenki egyéni figyelemre számíthat nálunk.


Bitek szárnyán

Hogyan lehet a gyerekek kódoláshoz és programozáshoz való hozzáállását megváltoztatni, mi az az eszköz, amivel a mai diákokat is "el lehet varázsolni"? 

Mi is az a Micro:bit?

A Micro:bit egy olyan kompakt, micro USB segítségével a számítógéphez csatlakoztatható lapka, amely egy szinte teljes fejlesztési környezet valamint egy izgalmas kódolási és fizikai feladatok megoldására alkalmas eszközt nyújt. A kis microkontrollerben lévő szenzorok (hőmérő, fényerősség mérő, gyorsulásérzékelő, mágnesesség érzékelő) képesek a micro:bitet körülvevő világ érzékelésére, a csatlakozókra pedig további eszközöket tudunk csatlakoztatni (motor, LED-ek, hangszóró stb.). Az új generációs micro.biten már beépített mikrofont és hangszórót is találunk. Az így felszerelt eszközök segítségével a látogatóink látványos tartalmakat hozhatnak létre, interaktív módon ismerkedhetnek meg a programozási fogások haználatával. Elsajátítják egyes parancsok lényegét (változók használata, feltételvizsgálat, ismétlő szerkezetek), amely alapelemekre a későbbiekben is szükségük lesz a programozáshoz.

A komolyabb projektek összeállításakor több tudományterület is a programozáshoz kapcsolható: a fizika (elektromosság, vezetés), a földrajz (égtájak, irányok, iránytű), a matematika (véletlenszámok, átváltás mértékegységek között, átlagszámítás), elektrotechnika (kábelek csatlakoztatása) stb. A végeredmény pedig mindig egy kész produktum, egy „termék, amit a tanulók bemutatnak, így ismerkednek meg egymás munkáival, tanultak a jó megoldások megismerésének segítségével.

Mire használható a Micro:bitek kódolásakor szerzett tudás?

Ezekben a projektekben a gyerekek olyan készségei is fejlődnek, amiket az Amerikából származó „soft-skillek” néven ismer a munka világa. A magyarra csak sután fordítható kifejezés („puha faktorok”, „soft készségek”) mindazokat a képességeket jelentik, amelyekkel a 21. század emberének, a 21. századi munkavállalónak rendelkeznie kell ahhoz, ha meg szeretné találni a helyét a modern munka világában. Ezen készségek majd’ mindegyike fejlődik egy-egy micro:bit-projekt elkészítése során: csapatmunka-készség, problémalátás és problémamegoldás, algoritmizáló képesség, kommunikációs-készség, kreativitás, motiválhatóság.

Az utóbbi években jelentősen megnőtt a digitális oktatás szerepe, különösen fontossá vált, hogy a diákok megértsék az őket körülvevő világ teljességét, komplexitását, a fizikai eszközök működését, modellezni tudják azokat, és akár önállóan legyenek képesek egy-egy új eszköz prototípusát elkészíteni, így megismerve az innováció, a kreatív alkotási folyamat sajátosságait. A Mobilis eszközei között egyre több 3D nyomtató, lézervágó és egyéb digitális megmunkáló eszköz található meg, a micro:bit és egyéb elérhető árú mikroelektronikai eszközök segítségével pedig könnyen életre kelthetőek a megalkotott tárgyak.


Élménypedagógia a Mobilisben

Átütő felfedezés volt a múlt század hetvenes éveiben, amikor tudományosan is bizonyítottá vált a tapasztalati tanulás megalapozottsága, ezáltal tudományosan is igazolt lett az élmények általi tanulás módszertana.
Az élménypedagógia a tapasztalati tanulás módszertanát alkalmazza, ahogy a nevéből is kikövetkeztethető, a tanulói saját élmény lesz a tanulás kiindulópontja. Ezt egészíti ki a szerzett élményekre és tapasztalatokra való reflektálás, a történtek feldolgozása. A feladatok megoldása során a résztvevő tapasztal, majd azt az oktató segítségével tudatosítja és feldolgozza, és ezt a tudást általánosítva képes más problémák és helyzetek megoldásához is felhasználni. Így járul hozzá az élménypedagógia új képességek, készségek, szakmai és ún. soft skillek elsajátításához is.
Az eredményes élménypedagógiai foglalkozásokon a résztvevők olyan kihívást jelentő feladatokban vesznek részt, amelyek (akár fizikai, érzelmi vagy szociális értelemben) újfajta megközelítést, gondolkodásmódot és képességeket követelnek meg tőlük.
Az élménypedagógia tehát elsősorban a közvetlen tapasztalásokon és a gyerekek aktív cselekvésén keresztül tanít. Elsősorban a személyes készségek fejlesztését tűzi ki célul, de fejleszti az önismeretet, önértékelést, az egyéni felelősségvállalást és a szociális kompetenciákat is. A tevékenységközpontú tapasztalati tanulás nemcsak élményszerű, de igazán hatékony is. Az ismeretek átadására, rendszerezésére, elmélyítésére egyaránt alkalmas, vagyis mindazt tudja, amit a hagyományos, ismeretszerző oktatástól elvárunk. Ebben a keretben a passzív befogadást felváltja a megismerő tevékenység által történő tanulás, amely az aktivitáson és élményszerűségen keresztül képes megteremteni a tanuláshoz szükséges motivációs bázist is.

Az élménypedagógia módszerei tantárgyaktól függetlenül működnek. Mi itt a Mobilisben úgy véljük, hogy ez a módszer beépíthető a közoktatás hagyományos kereteibe is: természettudományos órákon, digitális kultúrán, történelem, irodalom órán, de testnevelés órán is.  Mobilisben zajló foglalkozásokon igyekszünk maximálisan teret adni a cselekvés általi, élményeken alapuló tanulási folyamatoknak: legyen ez a diákok által elsőként elvégzett kísérlet, egy 3D tervezett tárgyalkotási folyamat vagy egy 5*5-ös LED-mátrix-lapka programozása.

Minden olyan esetben, amikor az aktív tanulói részvétel megvalósul és van idő ebben akár elmélyülni is, a tapasztalatokra épülő tanulás és az ismeretek elmélyítésének lehetősége is meg tud valósulni. Az élménypedagógia alapelve, hogy olyan tanulási helyzeteket teremtünk, amelyek arra késztetik a tanulót, hogy gondolkodjon, kísérletezzen, értékelje a sokszínűséget, legyen nyitott más ötletek befogadására. Hiszünk abban, hogy a tanulásnak elsősorban a személyes tapasztalaton kell alapulnia, amely egyszerre felfedező, alkotó és persze közös(ségi) tevékenység is.

 

Slovakia Ring