9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.     +36 (96) 618-118, +36 (20) 296-8680     mobilis##kukac##mobilis-gyor.hu

Kereső

Nyelv

Kiskosár

Kosár tartalma 0 termék
Összesen 0 Ft
Bezár
A termék sikeresen a kosárba került!
Gyengénlátó Változat

Így tanítunk mi


Digitális pedagógia

A Mobility Győr digitális élményközpont egyik feladata a közoktatás kiegészítése a digitális világ népszerűsítésével. A hozzánk érkező csoportokat két részre bontjuk, a csapat egyik fele többféle programozási feladatot hajthat végre, a másik fele még több, kisebb csoportra bontva – egyénileg próbálhatja ki a digitális eszközöket.
Innovatív módszerekkel betekintést nyújtunk a robotika világába. Élményalapú tanulás módszerével felkeltjük a diákok érdeklődését a digitális alkalmazások iránt. Érdekes programozási feladatokkal fejlődik algoritmikus gondolkodásuk, tartós figyelmük, fantáziájuk, problémamegoldó képességük, gondolkodásuk. Kreatív digitális játékok során növekszik az együttműködési- és alkotókészségük, robotkarok irányításával pedig a kézügyességük. Interaktív módszerekkel kódolnak, terveznek, irányítanak robotokat. Játékos feladatok megoldása során tanulnak. A feladatok végrehajtása során megtapasztalják az alkotás örömét és izgalmát, valami új létrehozásával sikerélményhez jutnak. Hozzájárulunk a kísérő pedagógusok szemléletformálásához, elköteleződésükhöz a digitális pedagógia iránt. Kislétszámú csoportos foglalkozás során mindenki egyéni figyelemre számíthat nálunk.


Bitek szárnyán

Hogyan lehet a gyerekek kódoláshoz és programozáshoz való hozzáállását megváltoztatni, mi az az eszköz, amivel a mai diákokat is "el lehet varázsolni"? 

Mi is az a Micro:bit?

A Micro:bit egy olyan kompakt, micro USB segítségével a számítógéphez csatlakoztatható lapka, amely egy szinte teljes fejlesztési környezet valamint egy izgalmas kódolási és fizikai feladatok megoldására alkalmas eszközt nyújt. A kis microkontrollerben lévő szenzorok (hőmérő, fényerősség mérő, gyorsulásérzékelő, mágnesesség érzékelő) képesek a micro:bitet körülvevő világ érzékelésére, a csatlakozókra pedig további eszközöket tudunk csatlakoztatni (motor, LED-ek, hangszóró stb.). Az új generációs micro.biten már beépített mikrofont és hangszórót is találunk. Az így felszerelt eszközök segítségével a látogatóink látványos tartalmakat hozhatnak létre, interaktív módon ismerkedhetnek meg a programozási fogások haználatával. Elsajátítják egyes parancsok lényegét (változók használata, feltételvizsgálat, ismétlő szerkezetek), amely alapelemekre a későbbiekben is szükségük lesz a programozáshoz.

A komolyabb projektek összeállításakor több tudományterület is a programozáshoz kapcsolható: a fizika (elektromosság, vezetés), a földrajz (égtájak, irányok, iránytű), a matematika (véletlenszámok, átváltás mértékegységek között, átlagszámítás), elektrotechnika (kábelek csatlakoztatása) stb. A végeredmény pedig mindig egy kész produktum, egy „termék, amit a tanulók bemutatnak, így ismerkednek meg egymás munkáival, tanultak a jó megoldások megismerésének segítségével.

Mire használható a Micro:bitek kódolásakor szerzett tudás?

Ezekben a projektekben a gyerekek olyan készségei is fejlődnek, amiket az Amerikából származó „soft-skillek” néven ismer a munka világa. A magyarra csak sután fordítható kifejezés („puha faktorok”, „soft készségek”) mindazokat a képességeket jelentik, amelyekkel a 21. század emberének, a 21. századi munkavállalónak rendelkeznie kell ahhoz, ha meg szeretné találni a helyét a modern munka világában. Ezen készségek majd’ mindegyike fejlődik egy-egy micro:bit-projekt elkészítése során: csapatmunka-készség, problémalátás és problémamegoldás, algoritmizáló képesség, kommunikációs-készség, kreativitás, motiválhatóság.

Az utóbbi években jelentősen megnőtt a digitális oktatás szerepe, különösen fontossá vált, hogy a diákok megértsék az őket körülvevő világ teljességét, komplexitását, a fizikai eszközök működését, modellezni tudják azokat, és akár önállóan legyenek képesek egy-egy új eszköz prototípusát elkészíteni, így megismerve az innováció, a kreatív alkotási folyamat sajátosságait. A Mobilis eszközei között egyre több 3D nyomtató, lézervágó és egyéb digitális megmunkáló eszköz található meg, a micro:bit és egyéb elérhető árú mikroelektronikai eszközök segítségével pedig könnyen életre kelthetőek a megalkotott tárgyak.


Élménypedagógia a Mobilisben

Átütő felfedezés volt a múlt század hetvenes éveiben, amikor tudományosan is bizonyítottá vált a tapasztalati tanulás megalapozottsága, ezáltal tudományosan is igazolt lett az élmények általi tanulás módszertana.
Az élménypedagógia a tapasztalati tanulás módszertanát alkalmazza, ahogy a nevéből is kikövetkeztethető, a tanulói saját élmény lesz a tanulás kiindulópontja. Ezt egészíti ki a szerzett élményekre és tapasztalatokra való reflektálás, a történtek feldolgozása. A feladatok megoldása során a résztvevő tapasztal, majd azt az oktató segítségével tudatosítja és feldolgozza, és ezt a tudást általánosítva képes más problémák és helyzetek megoldásához is felhasználni. Így járul hozzá az élménypedagógia új képességek, készségek, szakmai és ún. soft skillek elsajátításához is.
Az eredményes élménypedagógiai foglalkozásokon a résztvevők olyan kihívást jelentő feladatokban vesznek részt, amelyek (akár fizikai, érzelmi vagy szociális értelemben) újfajta megközelítést, gondolkodásmódot és képességeket követelnek meg tőlük.
Az élménypedagógia tehát elsősorban a közvetlen tapasztalásokon és a gyerekek aktív cselekvésén keresztül tanít. Elsősorban a személyes készségek fejlesztését tűzi ki célul, de fejleszti az önismeretet, önértékelést, az egyéni felelősségvállalást és a szociális kompetenciákat is. A tevékenységközpontú tapasztalati tanulás nemcsak élményszerű, de igazán hatékony is. Az ismeretek átadására, rendszerezésére, elmélyítésére egyaránt alkalmas, vagyis mindazt tudja, amit a hagyományos, ismeretszerző oktatástól elvárunk. Ebben a keretben a passzív befogadást felváltja a megismerő tevékenység által történő tanulás, amely az aktivitáson és élményszerűségen keresztül képes megteremteni a tanuláshoz szükséges motivációs bázist is.

                                      

Az élménypedagógia módszerei tantárgyaktól függetlenül működnek. Mi itt a Mobilisben úgy véljük, hogy ez a módszer beépíthető a közoktatás hagyományos kereteibe is: természettudományos órákon, digitális kultúrán, történelem, irodalom órán, de testnevelés órán is.
A Mobilisben zajló foglalkozásokon igyekszünk maximálisan teret adni a cselekvés általi, élményeken alapuló tanulási folyamatoknak: legyen ez a diákok által elsőként elvégzett kísérlet, egy 3D tervezett tárgyalkotási folyamat vagy egy 5*5-ös LED-mátrix-lapka programozása.

                                     

Minden olyan esetben, amikor az aktív tanulói részvétel megvalósul és van idő ebben akár elmélyülni is, a tapasztalatokra épülő tanulás és az ismeretek elmélyítésének lehetősége is meg tud valósulni. Az élménypedagógia alapelve, hogy olyan tanulási helyzeteket teremtünk, amelyek arra késztetik a tanulót, hogy gondolkodjon, kísérletezzen, értékelje a sokszínűséget, legyen nyitott más ötletek befogadására. Hiszünk abban, hogy a tanulásnak elsősorban a személyes tapasztalaton kell alapulnia, amely egyszerre felfedező, alkotó és persze közös(ségi) tevékenység is.

 

Készíts LEGO minifilmet! 2023. június 3. 13:15 - 14:30
Készíts LEGO minifilmet! 2023. június 3. 16:45 - 18:00
Dewar edény nyomában 2023. június 3. 18:15 - 18:45
Programozz WeDO LEGO robotot! 2023. június 10. 10:15 - 11:30
Programozz WeDO LEGO robotot! 2023. június 10. 12:30 - 13:45
A csillagokig és tovább... 2023. június 10. 14:00 - 15:30
Programozz Artec robotot! 2023. június 17. 10:15 - 11:30
Programozz Artec robotot! 2023. június 17. 12:30 - 13:45

Slovakia Ring