Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.
Postai cím: 9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.
Telefonszám: 96 618 111
Fax: 96 618 110
E-mail cím: mobilis@mobilis-gyor.hu
Honlap: www. mobilis-gyor.hu

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti struktúra

Szerv vezetői

Ügyvezető: Dr. Dőry Tibor
Tel:96 618 111,
Mobil: +36 30 949 3818
E-mail: dory.tibor@mobilis-gyor.hu

Igazgatóhelyettes: Keszthelyi Bernadett
Tel:
96 618 113
Mobil: +36 20 250 8600
E-mail: keszthelyi.bernadett@mobilis-gyor.hu

Vállalati kapcsolatok és pályaorientáció vezető: Rákosi Szabolcs
Tel: 96 618 111
Mobil: +36 20 248 5008
E-mail: rakosi.szabolcs@mobilis-gyor.hu

Gazdasági vezető: Juhász Ágnes
Tel: 96 618 113
Mobil: +36 30 9364 076
E-mail: juhasz.agnes@mobilis-gyor.hu

Felettes, felügyeleti, törvényeségi ellenőrzést gyakorló szerv

Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 9021 Győr, Városház tér 1.
Postai cím: 9021 Győr, Városház tér 1.
Tel: 96 500 100
E-mail: gyor@gyor-ph.hu
Honlap: www.gyor.hu

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alap tevékenysége, feladat - és hatásköre

A tevékenység célja a természettudományok népszerűsítése, a műszaki irányú érdeklődés fokozása, és a fiatalok kreatív pályaorientációja a hiányszakmák irányába, az informális, élményszerzésre alapozott oktatás eszközrendszere útján.

  • Interaktív kiállítási központ működtetése
  • Kísérleti bemutatók prezentálása
  • Csoportos foglalkozások szervezése
  • Kisebb konferenciák, fórumok, szakmai rendezvények szervezése
  • Az iskolák (alap-közép és felsőszíntű) oktatás nem-formális kiegészítése
  • Együttműködés kialakítása a Győr, Győr vonzáskörzete, illetve távlatosan Észak-dunántúl alap-és középfokú oktatási intézményeinek természettudományos tárgyakat oktató tanári közösségével, szakmai-módszertani programok, tapasztalat megosztását lehetővé tevő fórumok szervezése
  • Közreműködés az adott térség idegenforgalmi fejlesztésének kialakításában, a Mobilis működési területéhez kapcsolódó, tudományos, turisztikai értékek feltárásában, számbavételébe

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A társasság további tevékenységi körei:
3240 Játékgyártás
5914 Filmvetítés
7320 Piac-,közvélemény-kutatás
7912 Utazásszervezés
8110 Építményüzemeltetés
8130 Zöldterület-kezelés
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8559 M.n.s. egyéb oktatás
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
9004 Művészeti létesítmények működtetése
9102 Múzeumi tevékenység
9499 M.s.n. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Feltöltés alatt...

Közszolgáltatások

Jegyárak

A szerv által fenntartott adatbázis

A Mobilis által fenntartott adatbázist a Mobilis hírlevél címzettjei alkotják, mely a címzettek nevét és e-mail címét tartalmazza. A hírlevél adatvédelemre vonatkozó előírásait az adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

A szerv által kiírt pályázatok

Jelenleg nincs kiírt pályázat.

Közérdekű adatok igénylése

mobilis@mobilis-gyor.hu

Gazdálkodási adatok

A szerv éves költségvetése, számviteli beszámolója, éves költségvetés beszámolója

2016.
2016. évi egyszerűsített éves beszámoló
2016. évi kiegészítő melléklet
2016. évi közhasznú eredménykimutatás
2016. évi közhasznúsági melléklet
Könyvvizsgálói jelentés a 2016. évi beszámolóhoz
40/2017 GATUBI Határozat

2015.
2015. évi egyszerűsített éves beszámoló
2015. évi kiegészítő melléklet
2015. évi közhasznú eredménykimutatás
2015. évi közhasznúsági melléklet
Könyvvizsgálói jelentés a 2015. évi beszámolóhoz
33/2016 GATUBI Határozat

2014.
2014. évi egyszerűsített éves beszámoló
2014. évi kiegészítő melléklet
2014. évi közhasznú eredménykimutatás
2014. évi közhasznúsági melléklet
Könyvvizsgálói jelentés a 2014. évi beszámolóhoz
64/2015 GATUBI Határozat

2013.
2013. évi egyszerűsített éves beszámoló
2013. évi kiegésztő melléklet
2013. évi közhasznú eredménykimutatás
2013. évi közhasznúsági melléklet
Könyvvizsgálói jelentés a 2013. évi beszámolóhoz
51/2014 GATUBI Határozat

2012.
2012. évi egyszerűsített éves beszámoló
2012. évi kiegészítő melléklet és közhasznú jelentés
Eszközök 2012
Könyvvizsgáló jelentés a 2012. évi beszámolóhoz

2011.
2011. évi egyszerűsített éves beszámoló
2011. évi kiegészítő melléklete és közhasznú jelentés
Könyvvizsgálói jelentés a 2011. évi beszámolóhoz

Előtársasági beszámoló
Előtársasági beszámoló
Előtársasági kiegészítő melléklete és közhasznú jelentése
Könyvvizsgálói jelentés az előtársasági beszámolóhoz

A vezetők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai

A vezető illetményére, munkabérére, rendszeres juttatásaira vonatkozó adatokat a "Kiegészítő melléklet a 2014. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz" melléklet tartalmazza.

Az európai unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Egyedi közzétételi lista

Felügyelő Bizottság

A Társaság Felügyelő Bizottsága 3 tagból áll, amelynek tagjai:

Elnök: Kovács Tamás (an.: Szakács Mária) 9024 Győr, Zrínyi utca 72. II/5.
tag: Szuchy Brigitta (an.:Földes Krisztina) 9027 Győr, Munkás utca 38.
tag: Májer Eszter Petra (an.: Gombor Judit) 9700 Szombathely, Alsóhegyi út 51.

Programok, események

2018/03/10

LEGO kiállítás a Mobilisben

2018. március 10-én és 11-én, egy szombat és egy vasárnap erejéig beköltöznek a kis építőkockák a Mobilisbe. Magyarországról és...
2018/01/31

Méhecskés ERGO verseny a Mobilisben

A MÉHECSKE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2018-ban 10. alkalommal rendezi meg fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok számára szervezett hagyományos...
2018/01/18 - 2018/01/20

EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

Az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás azzal a céllal jött létre, hogy választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre....

Hírek

2017/12/04

Budapesti és győri sikerek a LEGO robotépítő és - programozó versenyen

„Nemak-Mobilis robotverseny – FLL Győr regionális forduló" címmel második alkalommal szervezte meg a Mobilis Interaktív Kiállítási...
2017/11/24

Mi a pálya?

A győrszentiváni Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban rendezték 2017. november 22-én a Mi a pálya c. műszaki szakmaválasztó...
2017/11/21

Karácsonyi adománygyűjtés

A Méhecske Közhasznú Alapítvány már 10. éve szervezi a hátrányos helyzetű, rászoruló családok számára a karácsonyi időszak előtti...

Facebook

Bezár
Keresendő kifejezés