mobilis interaktív élményközpont

ÚTON EGY NYITOTTABB OKTATÁS FELÉ – HOGYAN SEGÍT EBBEN A MAKE IT OPEN C. PROJEKT?

2022.03.23. 14:55
Az elmúlt tíz évben egyre inkább megfigyelhető az oktatás nyitottabbá tételére irányuló törekvés. 2017 és 2020 között ezt a célkitűzést szolgálta többek között az Open Schools for Open Societies (OSOS) elnevezésű, európai uniós támogatással megvalósult projekt is, amelyben európaszerte ezer iskola vett részt.
 Azonban – ahogy azt a jeruzsálemi Bloomfield Science Museum kiemeli – éppen ezen projekt sikere mutatott rá arra, hogy valami mégis hiányzik. Az iskolák nagy érdeklődést mutattak a téma iránt, azonban hiányoztak az annak megvalósításához szükséges anyagok, tartalom és egyértelmű iránymutatás, továbbá a “nyitást” támogató gyakorlati háttér. Igény mutatkozott tehát egyfajta keretrendszer iránt.

Make it Open c. projekt, amelynek a Mobilis is részese, erre az igényre reagálva jött létre, többek között olyan oktatási segédanyagokat kínálva, amelyek támogatják az oktatási intézményeket és a közösségeket a nyílt iskolává válás felé vezető úton.

 

A “Make it Open” projektben készülő oktatási segédanyagok, útmutatók elsődlegesen a 9-15 éves korosztály számára készülnek, és olyan kisebb egységekből, tanítási segédletekből épülnek fel, amelyek egymásra épülve, vagy külön-külön is jól használhatók, könnyen adaptálhatók. A segédanyagok a nyitott oktatás alábbi főbb dimenzióira épülnek:

1. HELYSZÍN (Hol?): az oktatási környezet kiterjesztése az iskolák falain kívülre

2. SZEREPEK (Ki?): külső szereplők oktatóként történő bevonása a tanítási folyamatba

3. ALKOTÓELEMEK (Mi?): olyan kézzelfogható elemek, amelyek a nyitott oktatási projektet alkotják, és amelyek révén azok különböző eszközök használatával megvalósíthatók

4. IDŐ (Mikor?): tanítási időben, vagy azon kívül

5. MINŐSÉG (Miért és hogyan?): a nyitott oktatási projektek hasznos és különleges ismertetőjegyei, pl. “csináld magad” megközelítés alkalmazása

A fenti dimenziókat az oktatási segédanyagok két további elemmel egészítik ki:

6. TANTERVI ILLESZKEDÉS: olyan témák köré szerveződés, amelyek legalább két iskolai alaptantárgyhoz kapcsolódnak

7. A KÖZÖSSÉG BEVONÁSA: olyan kihívásokra választ keresni, amelyek érintik a szélesebb közösséget, és amelyek lehetőséget teremtenek a közösséggel való együttműködésre

Ha többet szeretne tudni a témáról, látogassa meg a „Make it Open” projekt honlapján elérhető legutóbbi kiadványunkat: “What is open schooling?”.

Az oktatási segédanyagok témái a táplálkozástól a levegőszennyezésig terjednek. A 180 perces időtartamra tervezett anyagok szakaszosan épülnek fel, az oktatókat lépésről lépésre végigvezetve a tananyagon. Egyúttal megadják azt a szabadságot, hogy megvalósítható a teljes tartalmuk, de az egyedi igényekhez szabható módon adaptálhatók, tanítási egységenként, külön is alkalmazhatók. Valamennyi segédanyag a “bevezetés, kutatás, alkotás és megosztás” fejezetek mentén épül fel.

Az egyes lépéseket magában foglaló keretrendszer kialakítása sok kérdést vetett föl mind a tartalom, mind a célok tekintetében. Így többek között választ kellett találni arra, hogy hogyan biztosítható a segédanyagok használhatósága Európa különböző országaiban, az eltérő oktatási rendszerekben. Milyen módon tudják azt a nagy tapasztalattal rendelkező tanárok mellett kezdő oktatók is eredményesen használni? A felmerült kérdésekre történő válaszadást nagyban elősegítette, hogy valamennyi oktatási segédanyag az érintett szereplők bevonásával készült, és több országban – az Egyesült Királyságban, Izraelben, Hollandiában és Lengyelországban – iskolai környezetben előzetesen kísérleti jelleggel kipróbálásra került. Egy izraeli tanárt idézve:

“Meglepett az egyre növekvő érdeklődés a projekt iránt. Vannak diákok, akik ennek köszönhetően szeretnének még többet megtudni a témáról.”

Jelenleg 16 oktatási segédanyag előkészítése zajlik, amelyek 2022 májusától lesznek elérhetők a projekt keretében készülő online felületen. A Make it Open projekt olyan eszközök kidolgozására törekszik, amelyek révén a tanárok – meglévő tapasztalataikra és képességeikre építve – kellő magabiztossággal tehetik meg az első lépéseket a nyitottabb oktatás irányába, mind iskolán belül, mind pedig azon kívül.

Szeretne részt venni a „Make it Open” programban?

Következő lépésünk a Make it Open keretrendszer tesztelése a 2022–2023-as tanévben 10 országban, 150 iskolában: Görögországban, Magyarországon, Izraelben, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban.

Ha szeretne részese lenni ennek a nyílt iskolai mozgalomnak, látogassa meg a Make it Open projekt honlapját (Make it Open), vagy lépjen kapcsolatba az ECSITE-al itt:

Ecsite – The European Network of Science Centres and Museums.

Hírek

2024/07/05

VII. Győri Gyerekegyetem élményei

Újra általános iskolás diákok váltották az egyetemi hallgatókat a Széchenyi István Egyetem előadótermeiben, kutató- és fejlesztőlaborjaiban.
2024/07/03

Győrkőcök a Mobilisben

A Mobilis Interaktív Élményközpont együttműködésben a Széchenyi István Egyetemmel idén is csatlakozik az ország legnagyobb...
2024/05/30

Vodafone Magyarország Alapítvány fókuszcsoportos kutatás

A Vodafone Magyarország Alapítvány megbízásából Sziva Dániel fókuszcsoportos kutatást végez a magyarországi középiskolai tanárok körében.

Facebook

Bezár
Keresendő kifejezés