• mobilis-gyor.hu
  • hétfő - péntek: 15:30-18:00, szombat: 9:00-18:00, vasárnap: szünnap

Mobilis Házirend

Jelen Házirend célja a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ (a továbbiakban: Mobilis) látogatói zavartalan időtöltésének biztosítása, biztonságuk, testi épségük megőrzése, valamint a Mobilis kiállítási tárgyainak, eszközeinek állagmegőrzése, ennek érdekében a Mobilis valamennyi látogatója számára a Házirend betartása kötelező.

1. A Mobilis épülete hétfő kivételével a hét minden napján 1000 órától 1800 óráig tart nyitva. Az intézményt üzemeltető Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot az ettől eltérő nyitva tartásra, amelyről a változás előtt legalább 1 héttel a honlapján (www.mobilis-gyor.hu) ad tájékoztatást.

2. A következő munkaszüneti napokon a Mobilis zárva tart: minden év január 1-jén, Húsvét vasárnapján, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén, december 24-26. között, valamint december 31-én.

3. A Mobilis állandó kiállítási tere belépőjegy vásárlásával látogatható. Ez alól az üzleti jellegű látogatás, valamint a munkavégzés céljából a kiállítótérben történő tartózkodás képez kivételt. A belépőjegy mellé minden látogató karszalagot kap.

4. A karszalagot a látogató mindaddig köteles magánál tartani és az arra jogosult személynek kérésre ellenőrzés céljából bemutatni, amíg a Mobilis területén tartózkodik. A látogató tudomással bír arról és elfogadja, hogy a karszalag a Mobilis területén belül is csak a látogatók számára fenntartott területek látogatására jogosítja fel.

5. A belépőjegy megváltásával és a Mobilis területére történő belépéssel a látogatók jelen Házirend rendelkezéseit önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

6. A megvásárolt karszalag a belépés napján korlátlan számú belépésre jogosít fel, a látogatóknak lehetőségük van elhagyni majd visszatérni a Mobilis épületébe.

7. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott karszalagok pótlására nincs lehetőség.

8. Belépőjegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni, akár személyesen, akár online történt a vásárlás.

9. A kedvezménnyel megvásárolt jegyek nem átruházhatók.

10. Mobilis elővásárlási jegy kapható jegypénztárainkban, valamint a Mobilis Tudományos Játékboltban. Az elővásárolt jegy beváltása a vásárlástól számított 1 éven belül lehetséges. Az elővásárolt jegy a vásárlástól számított 1 éven túl nem váltható be, és készpénzre nem váltható át.

11. Fogyatékkal élő látogatóink részére a Mobilis akadálymentesen látogatható.

12. A Mobilis kiállítóterét és rendezvényeit mindenki saját felelősségére látogathatja. A központban kiállított játékokat, eszközöket, valamint szolgáltatásait mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.

13. A látogatók a Mobilis bármely játékának, eszközének, valamint szolgáltatásainak igénybevételére csak a Házirend elfogadásával és betartásával jogosultak.

14. A Mobilis semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a személyekben, vagy a látogatók értékeiben keletkezett károkért.

15. A Mobilis kiállítóterében lévő játékokat, eszközöket kizárólag a játékokhoz kihelyezett leírás utasításainak betartásával, a leírás elolvasását és megértését követően használhatóak. 18 év alatti személyek esetén a szülő felelős azért, hogy az egyes kiállított játékok leírását a kiskorú gyermek megismerte és megértette azokat használata előtt. Esetleges kérdéseik esetén a Mobilis munkatársai segítenek a kiállítási tárgyak, eszközök, játékok használatát, működését elmagyarázni.

16. A látogatók kötelesek a Mobilis területén kiállított vagy kihelyezett tárgyakra vigyázni, épségüket megőrizni, a kiállított játékokat a leírásuk szerint rendeltetésüknek megfelelően használni. Aki a kiállított vagy kihelyezett tárgyakban, vagy a berendezésekben szándékosan, vagy gondatlanul  kárt okoz, az köteles azt a Mobilis részére megtéríteni.

17. A Mobilis az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Kérjük, amennyiben ilyet tapasztal, haladéktalanul jelezze kollégáinknak!

18. A Mobilis első emeletén elhelyezkedő ún. Látványlaborban fokozott figyelmet igénylő kísérleti bemutatók zajlanak, a látogatóknak vezető demonstrátor nélkül a teremben tilos tartózkodniuk, csak a Mobilis munkatársainak engedélyével és/vagy felhívására léphetnek be a látogatók. A Látványlaborban és a Kreatív Foglalkoztatóban saját testi épségük megőrzése érdekében a látogatók kötelesek betartani a Mobilis munkatársainak utasításait.

19. A Mobilis Házirendjét, a biztonsági szolgálat utasításait figyelmen kívül hagyó, vagy durván megszegő látogató az épület és eszközeinek, illetve berendezéseinek biztonsága valamint a Mobilisben tartózkodó látogatók zavartalan időtöltésének biztosítása érdekében eltávolítható. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. kártérítésre nem kötelezhető.

20. Láthatóan súlyos alkoholos, kábítószeres vagy egyéb tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt álló személy a Mobilist és programjait nem látogathatja, érvényes karszalag felmutatása mellett sem. A vezető demonstrátor jogosult az ilyen befolyásoltság alatt lévő látogatókat az épületből való távozásra felszólítani. Szolgálatban lévő munkatársaink felszólítás után kivezetik a normális működést zavaró személy(eke)t. Szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek.

21. Vakvezető kutya kivételével állatot, babakocsi és kerekes szék kivételével közlekedési eszközt (pl. kerékpár, roller, kismotor stb.), üveget, szúró vagy vágóeszközt, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, kábítószert, robbanóeszközt, láncot illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos behozni a Mobilis területére.

22. Tilos bevinni a kiállítási térbe, a játékboltba, illetve a Lego-laborba ételt, italt és esernyőt, illetve olyan tárgyat, amely a látogatók nyugodt időtöltését zavarja, valamint olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése elzárja a menekülési útvonalakat.

23. A Mobilis egész épülete nemdohányzó: dohányozni kizárólag az erre a célra kijelölt helyen lehet.

24. A látogató köteles a Mobilis helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet.

25. A Mobilis területén elhagyott értéktárgyakért a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget.

26. A Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartja a rendezvényei tekintetében az időpont, a helyszín, valamint a lemondás jogát.

27. A ruhatár használata ajánlott, használata a belépőjegy megváltása ellenében ingyenes. A ruhatárban hagyott tárgyakért a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

28. A Mobilis épülete alatt elhelyezkedő parkolóban a parkolás belépőjegy váltása ellenében vehető igénybe. A parkolót mindenki saját felelősségére használhatja.

29. A Mobilis egész területén kép – és hangfelvétel készülhet, amelyen bármely látogató feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem élhet a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, a szervezőkkel, a felvétel készítőivel illetve annak jogos felhasználójával szemben.

30. A belépőjegy megvásárlásával a látogató elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Mobilis látogatók számára fenntartott területein kizárólag saját használatra készülő fényképek készítsen, illetve hogy azt szabadon és díjmentesen felhasználhassa saját marketing tevékenységéhez. Egyéb esetben a rakosi.szabolcs@mobilis-gyor.hu e-mail címen kell engedélyt kérni a központ tereiben a fotózáshoz.

31. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a Mobilis dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.

32. A Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársainak intézkedései a látogatókra nézve kötelező érvényűek.

33. Az a látogató, aki a jelen Házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből és ellene hatósági eljárás is indítható. A Házirend megszegéséből fakadó károkért a Házirendet megszegő, vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a Házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a Házirendet megszegő, vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

34. Látogatóink észrevételeiket, ötleteiket és esetleges panaszaikat e-mail-ben jelezhetik a mobilis@mobilis-gyor.hu e-mail címen.

Minden kedves látogatónknak kellemes és hasznos időtöltést, valamint jó szórakozást kívánunk!

Győr, 2017. szeptember 4.


Programok, események

2018/09/28 - 2018/09/28

Kutatók Éjszakája 2018.

Digitális csatangolás a Mobilis új IT élményközpontjában. Éjszaka fényei a Mobilis új előadóterében.

Hírek

2018/09/11

Diáklabor várja szeptembertől az iskolásokat

Új izgalmas funkcióval bővült a Mobilis.
2018/06/11 - 2018/06/09

Mobilis-SZE sikerek a tatabányai WRO-n

2018/05/04

Rekreációs Szakmai Fórum és Kiállítás

Második alkalommal került megrendezésre a Mobilisben a Széchenyi István Egyetem Egészség - és Sporttudományi Karának Rekreációs Szakmai...

Facebook

Bezár
Keresendő kifejezés